0

เซ็ตพร้อมเปิดร้าน

เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเปิดร้านขายก๋วยจั๊บญวน โดยเฉพาะ

*ทำได้ประมาณ 100 ชาม ราคาเพียง กทม. 1,160 บาท *ส่งเคอรี่    ตจว. 1,175 บาท *ส่งเคอรี่

สินค้าโปรโมชั่น